Tipy na výlety

 

Rozhledna Slatina

 

Rozhledna Slatina stojí na vrcholu Okrouhlík, přímo vedle silnice ze Slatiny do Výškovic. Dřevěná rozhledna má podobu šestiboké věže. Nosnou kontrukci tvoří 6 masivních dřevěných pilířů.

Rozhledna je celoročně přístupná, vstup je volný.

Rozhledna Šance

 

Rozhledna Šance, která je dílem arch. Miroslava Slívy, je zastřešená dřevěná stavba o čtyřech základních modulech na kamenných pilířích. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 13 metrů se dostanete po dřevěném schodišti z 61 schodů.

Z rozhledny je krásný výhled na Jeseníky a na Beskydy (Lysou horu, Kněhyni, Travný, Smrk a Radhošť), Cvilín, Slezskou Hartu, Kružberk, hrad Starý Jičín, Fulnek a Ostravu. Malebný je pohled na město Opavu a jeho rovinaté okolí.

Cyklotrasa č. 6190

 

Cyklotrasa č. 6190 je zařazeno jako střední obtížnosti a má celkovou délku 23 km. Cyklotrasa začíná v Jistebníku na křížení polních cest, ve směru na Polanku n.O. Dále navazuje na úsek trasy č.5 Moravská brána. Po průjezdu obcí je trasa vedena po zpevněné komunikaci na obec Bravantice a pak obec Velké Albrechtice. Po místních komunikacích se dostaneme až do Bílovce pod zámek. Podél Bílovky se po trase dostaneme přes Starou Ves, Slatinu a Výškovice. Zrovna mezi Slatinou a Výškovice byla dokončena v roce 2019 nová, volně veřejnosti přístupná, Rozhledna Slatina (odkaz), která je z trasy zcela nepřehlédnutelná a rozhodně u ní doporučujeme zastavit. Před Výškovice trasa pokračuje směrem na Hrabství a Skřípov. Zde již trasa na křižovatce u kostela končí a navazuje na cyklotrasu č. 6078.

Cyklotrasa 6190

Cyklotrasa č. 6191

 

První cyklotrasa č. 6191 má délku 25 km a je zařazena jako střední. Trasa je vzhledem k několika hůře sjízdným úsekům vhodná pouze pro horská kola. Cyklotrasa začíná od křižovatky na Studénku do Bravantic. Dále pokračuje až do Olbramic a Zbyslavic. Za Zbyslavicemi se odklání do lesa a je dále vedena po nezpevněné lesní komunikaci a louce k Údolí Setiny. Trasa pokračuje po zpevněné komunikaci k rekreačnímu středisku U Patra. V Údolí Setiny trasa pokračuje souběžně s cyklotrasu č. 6193. Lesem do kopce po takzv. Žertkové cestě se dostaneme ke hřbitovu u Výškovic. Zde cyklotrasa pokračuje do Výškovic, kde na křižovatce u kulurního domu pokračuje směrem na Hlubočec. Zde trasa končí a navazuje na cyklotrasu č. 6141.

Cyklotrasa 6191

Cyklotrasa č. 6192

 

Cyklotrasa č. 6192 Zbyslavice – Bítov – Tísek – Slatina – Horní Nový Dvůr je zařazena jako těžká obtížnost a celková délka trasy je 17 km. Trasa začíná nad obcí Zbyslavice u chatoviště a do obce přichází v souběhu s trasou č. 6191. V obci odbočuje doleva na místní komunikaci a sjíždí do údolí řeky Setiny. Dále je vedena po louce a zpevněné lesní cestě do Bítova. Bítovem je vedena po místních komunikacích s krátkým přejezdem po silnici III/4656. Dále sjíždí kolem soustavy rybníku na silnici III/46412 do Tísku. Obcí je vedena v krátkém souběhu s trasou č.6193 a pokračuje přes Nový Svět po silnici III/46411 do Slatiny. Obcí prochází v souběhu s trasou č. 6190. Před Starou Vsí opouští souběh i silnici III/4637 a křížením přes silnici II/463 pokračuje po polní zpevněné komunikaci až do Horního Nového dvora, kde trasa končí a navazuje na trasu ač.6078.

Cyklotrasa 6192

Cyklotrasa č. 6193

 

Cyklotrasa č. 6193 probíhá kolem Výškovic. Začátek trasy je v Bílovci na křižovatce na Tísek za nemocnicí. Zde navazuje na trasu č. 6011. Pokračuje po II/464 do Tísku a odbočuje obcí doleva, krátce v souběhu s trasou č. 6192. Na konci obce vpravo a po nezpevněné lesní cestě sjíždí k rybníku s následným stoupáním do Těškovic. Z Těškovic vede po II/465 směrem na Vyškovice, ale před obcí, v místě tur. rozc. odbočuje do lesa. Po zpevněných komunikacích vede k rekr.středisku U Patra. Následně by trasa měla být doznačena do Pusté Polomi, kde navazuje na stávající trasu č.6140. Celková délka trasy je 12 km.

Cyklotrasa 6193